Chcemy poznać Twoje potrzeby i oczekiwania – spotkanie

Chcemy uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących przyszłego projektu podczas naszego pierwszego spotkania. Zgromadzone informacje mają na celu ustalenie warunków współpracy, a także określenie wstępnej wyceny projektu. Na pierwszym spotkaniu poznajemy gust, potrzeby oraz oczekiwania naszego klienta, dzięki czemu stają się one jedną z najważniejszych wytycznych w czasie tworzenia nowego projektu.

Od wizji do realizacji – koncepcja projektu

W pierwszym etapie rozpoczętych prac przygotowujemy koncepcję projektu. Bierzemy pod uwagę zebrane informacje oraz dokumentacje dotyczące przyszłego wnętrza. Dzięki nim możemy dotrzeć do wyobrażeń klienta i jego oczekiwań. Inspirujemy się na tym etapie przede wszystkim materiałami, jakie dostarczył nam klient.

Kolejny krok – rozwinięcie projektu

Kolejny etap to efekt odbytych spotkań i wcześniejszych prac. Rozwijamy wstępną koncepcję projektu przedstawiając dodatkowo nasze spostrzeżenia oraz sugestie. Na tym etapie możemy zaprezentować pierwsze wizualizacje aranżowanych przestrzeni wnętrz. Prezentujemy funkcjonalny układ rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń wykorzystując określone materiały do konkretnej aranżacji. Dokonujemy również wspólnych ustaleń w zakresie układu funkcjonalnego projektowanej przestrzeni, układu pomieszczeń czy technologii, w jakiej będą wykonane. Opisany wyżej etap kreacji zamykany jest akceptacją klienta. Następny krok to już przygotowanie dokumentacji projektowej, co umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych.

Realizacja projektu – nadzór

Rozumiemy, jak ważne jest ustalenie wszelkich szczegółów, związanych z realizacją projektu każdego wnętrza. Dlatego jeszcze przed finalnym wykonaniem projektu pokazujemy naszym klientom realistyczną wizję tego, w jaki sposób będzie wyglądało każde pomieszczenie. Dzięki stworzeniu fotorealistycznych wizualizacji mamy możliwość skonkretyzowania wspólnie z klientem najmniejszych szczegółów projektu. Po pełnej akceptacji koncepcji możemy przejść do etapu przygotowania dokumentacji technicznej, zawierającej zestawienia materiałowe, które przekazane zostaną następnie wykonawcom. Każdy nasz projekt jest nadzorowany od rozpoczęcia jego praktycznej realizacji aż po odbiór techniczny i ostateczne zakończenie prac.

Kalendarium – terminarz realizacji projektu

Niezwykle ważnym elementem w zakresie naszej pracy jest dokonanie ustaleń z klientem, dotyczących terminu realizacji każdego z etapów projektowania oraz wykonania wnętrz. Postępy prac uzależnione są od takich czynników, jak:

– wielkość powierzchni poddanej procesowi projektowania,

– terminarz spotkań, a także akceptacja naszych propozycji – zależy od szybkości pracy z klientem w zakresie przygotowywanych koncepcji na każdym z etapów pracy, jak również ilości elementów, które wymagają osobnych rysunków projektowych,

– ilość i zasięg koniecznych zmian, które nanoszone są na życzenie klienta w trakcie prac.

Nasze doświadczenie pokazuje, że zazwyczaj dokonanie poszczególnych etapów prac – wspólnie z klientem – trwa około 2-6 miesięcy. Etap prac projektowych zamyka przekazanie dokumentacji oraz rozliczenie praktycznego wykonania aranżacji wnętrz.

Projektowanie wnętrz (Warszawa oraz Białystok), projektant wnętrz, aranżacja.